Måleravlesning

Måleravlesninger danner grunnlag for din faktura. Vi sender varsel om måleravlesning via sms, e-post eller automatisk oppringing før hver avregning. For de fleste av våre kunder vil dette være hver måned (Avlesningsperioder).

Månedlig faktura gjelder ikke for hytteabonnement eller nærings/husholdningskunder med forbruk under 8000 kWh i året.

For at ditt forbruk skal bli mest mulig korrekt fordelt i perioden, kan det i tillegg være lurt å lese av den 1. i hver måned eller ved prisendringer på din strømavtale. Dersom du vet at ditt forbruk vil være atypisk i en periode, ved for eksempel ferie, er det lurt å lese av måleren før og etter denne perioden. Ved manglende avlesning vil vi beregne en målerstand basert på tidligere forbruk.

Skagerak Nett aksepterer løpende avlesninger fra alle kraftleverandører såfremt de ikke avviker fra historisk forbruk for målepunktet det gjelder.

Beregning av forbruk
I forbindelse med årsskiftet vil forbruket bli beregnet til 1. januar.
Innsendte avlesninger i perioden fra 20. desember til og med 31. desember vil danne grunnlag for den beregnede avlesningen 1. januar hvert år.

Avlesningsperioder
Neste avlesningsperiode: 25. november - 1. desember 2014. Les mer
SMS Avlesning

Ny og forenklet måleravlesning via SMS. Les av måleren med få tastetrykk.

Les mer
Relatert

Vi jobber kontinuerlig med oppdatering av våre websider og avlesningsperiodene vil fortløpende bli oppdatert.

Avlesningsperioder

For husholdningskunder med forbruk over 8000 kWh skal måleren leses av hver måned.

Klikk her for fullstendig oversikt

Måleravlesning

Logg inn
Husk du kan når som helst sende inn din måleravlesning.

SMS Avlesning

(Klikk her for detaljert forklaring)

Strømtelefon 800 82 025

Klikk her for detaljert forklaring