PUBLISERT  _  _ 10.03.2015

Mener stor Vinda-utbygging er forsvarlig

Vinda blir ikke tørrlagt selv med en stor kraftutbygging av vassdraget, men de lokale miljøkonsekvensene må til syvende og sist veies opp mot nasjonale mål om å bygge ut ny fornybar energi.
 
PUBLISERT  _  _ 10.03.2015

Skarg kraftverk åpnet

Fredag 3. oktober åpnet Energiminister Tord Lien Skarg kraftverk i Bykle kommune. Skagerak Energi er medeier i kraftverket, og utbyggingen vil produsere nok strøm til 9000 boliger.
 
PUBLISERT  _  _ 10.03.2015

Mild og våt vinter ga nedgang i halvårsresultatet

Mye nedbør har gitt høy kraftproduksjon siste halvår. Det har imidlertid sammen med mildt vær gitt lavere strømpriser. Strømprisen er den viktigste faktoren til at Skagerak-konsernets resultat for første halvår i 2014 er halvert i forhold til samme periode i fjor.

 
PUBLISERT  _  _ 10.03.2015

Arbeid ved kraftverk gir lav vannstand i Toke

Lite nedbør og arbeider ved Langfos Kraftstasjon har gjort at vannstanden i Toke har vært lav så langt i sommer.
 
PUBLISERT  _  _ 10.03.2015

Harde vilkår for Sauland kraftverk

NVE tilrår at det gis konsesjon for Sauland kraftverk. Vilkårene er betydelig strengere enn forventet. Dersom de blir stående, blir det svært vanskelig å realisere utbyggingen.

 
PUBLISERT  _  _ 10.03.2015

Bedret årsresultat og gode HMS-tall

Skagerak Energi fikk et årsresultat etter skatt på 488 millioner kroner i 2013. Det er 172 millioner kroner bedre enn i 2012. Sykefravær og antall skader med fravær har gått markant ned i 2013.
 
PUBLISERT  _  _ 10.03.2015

Mye snø og dårlig is på vann og elver i fjellet

En nedbørsrik og mild vinter har gjort isforholdene dårlige i store deler av Sør-Norge. Enkelte steder er islaget bare noen få centimetere, men dekt av et tykt snølag.
 
PUBLISERT  _  _ 10.03.2015

Får mer fornybar kraft og bevarer kulturminne

Ved Dalsfoss i Kragerøvassdraget vil Skagerak Kraft bygge et nytt kraftverk. Da kan man både få 10,5 GWh ny fornybar energi, tilsvarende forbruket til 525 husstander, og ta vare på den gamle verneverdige kraftstasjonen.