PUBLISERT  _  _ 13.02.2014

Skagerak setter ned nettleien

160 000 Skagerak-kunder får lavere nettleie fra nyttår. Nettleien reduseres med cirka 5 prosent for kunder med gjennomsnittlig forbruk.
 
PUBLISERT  _  _ 13.02.2014

Veien over Imingfjell åpen for normal trafikk

Etter en måned med dagstengning er veien over Sønstevatn-dammen åpen for normal trafikk fra i dag torsdag 10. oktober.
 
PUBLISERT  _  _ 13.02.2014

Bedret halvårsresultat for Skagerak Energi

Skagerak Energi oppnådde første halvår 2013 et driftsresultat på 740 millioner kroner mot 591 millioner kroner første halvår 2012. Forbedringen kommer i hovedsak av høyere strømpriser og gjennomføring av et omfattende program for kostnadsreduksjoner i konsernet.
 
PUBLISERT  _  _ 13.02.2014

Nye konserndirektører i Skagerak Energi AS

Med virkning fra 1.3.2013 er det foretatt endringer i ledelsen i Skagerak Energi AS.

 
PUBLISERT  _  _ 13.02.2014

Høy produksjon - redusert resultat

Til tross for meget høy produksjon i 2012, endte Skagerak Energi opp med et resultat på 316 millioner kroner etter skatt. Det er under halvparten av foregående år.