PUBLISERT  _  _ 13.02.2014

Skagerak Nett og Kragerø Energi samarbeider om AMS

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) oppfordrer nettselskapene til å samarbeide om innføringen av de nye og smarte AMS-målerne. Skagerak Nett og Kragerø Energi har inngått en avtale om å stille felles krav til leveransen.

 
PUBLISERT  _  _ 13.02.2014

Lavere strømpriser gir lavere halvårsresultat

Lavere strømpriser gir en nedgang i Skagerak Energis halvårsresultat for 2012, sammenlignet med 2011. Økt produksjonsvolum oppveier noe, men driftsresultatet på 591 millioner kroner er 167 millioner kroner lavere enn første halvår i 2011.
 
PUBLISERT  _  _ 13.02.2014

Ny administrerende direktør i Skagerak Varme

Rune Laurantsen overtar fra 1.juli som administrerende direktør i Skagerak Varme. Laurantsen er utdannet siviløkonom og finansanalytiker og er bosatt i Skien.
 
PUBLISERT  _  _ 13.02.2014

Godt resultat fra Skagerak Energi i 2011

Skagerak Energis netto driftsinntekter var 2,9 milliarder kroner i 2011. Dette er 400 millioner lavere enn året før. Driftsresultatet ble 1 353 millioner kroner (1 788 millioner kroner) og årsresultat etter skatt 663 millioner kroner (873 millioner kroner). Dette viser foreløpig regnskap som ble lagt fram 17.2.2012.
 
PUBLISERT  _  _ 13.02.2014

Ny direktør i Skagerak Nett

Geir Kulås er ansatt som ny adm. direktør i Skagerak Nett AS. Kulås er 43 år og er i dag en del av ledelsen i BIS Production Partner med ansvar for den selvstendige forretningsenheten Offshore, Turnarounds & Consultancy.