PUBLISERT  _  _ 13.02.2014

Solid halvårsresultat

Skagerak Energi fikk et driftsresultat på 758 millioner kroner første halvår. En nedgang på 78 millioner fra 2010.

 
PUBLISERT  _  _ 15.10.2014

Solid halvårsresultat fra Skagerak Energi

Skagerak Energi fikk et driftsresultat på 758 millioner kroner første halvår. Dette er en nedgang på 78 millioner sammenlignet med samme periode som i 2010.
 
PUBLISERT  _  _ 28.06.2012

Signering av avtale om Sauland Kraftverk AS

Sauland 20. juni 2011
Mandag 20. juni signerte Hjartdal kommune avtalen om Sauland Kraftverk sammen med de opprinnelige prosjekteierne. Kommunen vil gå inn med minimum ti prosent av aksjene og få tildelt et næringsfond på 11 millioner kroner.

 
PUBLISERT  _  _ 02.02.2012

Solid resultat fra Skagerak Energi i 2010

Skagerak Energis netto driftsinntekter var 3,3 milliarder kroner i 2010 (2,8 milliarder kroner i 2009), driftsresultatet ble 1 789 millioner kroner (1 216 millioner kroner) og årsresultat etter skatt 874 millioner kroner (280 millioner kroner).

 
PUBLISERT  _  _ 02.02.2012

Vil forsterke ledningsnettet i Grenland

Statnett og Skagerak Nett søker nå om å bygge nye kraftledninger i Grenlandsområdet. Samtidig søker de om å utvide Rød transformatorstasjonen i Skien og bygge nye transformatorstasjoner på Voll i Skien og enten i Kragerø eller Bamble. Dette legger til rette for at Skagerak Nett kan fjerne eksisterende ledninger. Forsterkningene sikrer strømforsyningen og legger til rette for industriutvikling i Grenlandsområdet, og legger samtidig til rette for ny utbygging og bruk av klimavennlig energi.