PUBLISERT  _  _ 08.02.2011

Gode halvårsresultater i Skagerak Energi

Skagerak Energi fikk første halvår et driftsresultat på 836 millioner kroner. Resultatet er 140 millioner kroner bedre enn tilsvarende periode i fjor og skyldes i hovedsak økte engrospriser på strøm. Konsernet hadde en brutto omsetning på 1647 millioner kroner i perioden og har en totalkapital på 10,5 mrd kroner. Skagerak Energi er organisert i tre forretningsområder - Kraftproduksjon, Infrastruktur og Marked - med i alt 815 årsverk. Bokført egenkapital er ved halvårsslutt 4,6 mrd kroner og eierne har i juni vedtatt å redusere denne med 1 mrd.

 
PUBLISERT  _  _ 17.02.2011

Lavere resultat for 2009

Skagerak Energi hadde i 2009 et driftsresultat (ebit) på 1216 millioner kroner, mot 1655 millioner kroner i 2008. Årsresultat etter skatt ble 280 millioner kroner, mot 555 millioner kroner i 2008.