PUBLISERT  _  _ 28.06.2012

Konsesjonssøknad for Sauland

(Porsgrunn 12. november 2009) Skagerak Kraft har sammen med Notodden Energi og Tinfos sendt konsesjonssøknad for Sauland kraftverk til Norges vassdrags- og energidirektorat. Kraftverket vil gi mye ny fornybar kraft og medfører en investering på tett opptil 1 milliard kroner.

 
PUBLISERT  _  _ 18.02.2010

Viking Varme får bygge fjernvarmeanlegg i Larvik

(Porsgrunn 21. september 2009) Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) har gitt Viking Varme AS konsesjon til å bygge ut fjernvarme i Larvik sentrum. Viking Varme er eid av Skagerak Energi og Agder Energi med 50 prosent hver.
 
PUBLISERT  _  _ 18.02.2010

Naturgass Grenland blir heleid Skagerak-selskap

(Porsgrunn 24. juni 2009) Skagerak Energi utvider virksomheten til å omfatte salg og distribusjon av naturgass. Direktør Kjetil Mikelborg forteller at Skagerak skal være et ledende selskap på energiløsninger i sin region.
 
PUBLISERT  _  _ 18.02.2010

Skagerak Energi og Lyse styrker samarbeidet om fiberutbygging

(Porsgrunn 3. april 2009) Skagerak Fibernett samler sin virksomhet i ett selskap, og inngår et tettere samarbeid med Lyse for å forsterke satsingen på fiberbasert bredbånd i Vestfold og Grenland. Selskapets målsetting er å bygge ut fibernett til 20 000 kunder i løpet av 2010. Lyse vil få 34 % eierskap i det nye selskapet. Avtalen innebærer et langsiktig samarbeid med muligheter for Skagerak Energi til å selge seg ut og Lyse til å kjøpe seg ytterligere opp.
 
PUBLISERT  _  _ 18.02.2010

Økte kraftpriser og bedre resultat

(Porsgrunn 18. mars 2009) Årsregnskapet for Skagerak Energi for 2008 viser et resultat før skatt på 1 196 millioner kroner. Dette er 583 millioner mer enn i 2007. Resultat etter skatt ble 555 millioner kroner, mot 385 millioner kroner i 2007.
- Betydelig høyere pris på strøm i 2008, økt lønnsomhet i nettvirksomheten og negativ utvikling av netto finansposter preger resultatet, uttaler konsernsjef Knut Barland i Skagerak Energi.

 
PUBLISERT  _  _ 18.02.2010

Direktør for Marked ansatt i Skagerak Energi

(Porsgrunn 30. januar 2009) Boge Bredholdt Gulbrandsen (46) er ansatt som ny direktør for forretningsområdet Marked i Skagerak Energi. Gulbrandsen kommer fra Color Line AS og jobber i dag som konserndirektør strategi, marked og forretningsutvikling. Han vil tiltre i sin nye stilling senest 1. august.
 
PUBLISERT  _  _ 18.02.2010

Statoil-direktør blir ny konsernsjef i Skagerak Energi

(Porsgrunn, 23. april 2008) Knut Barland (49) er ansatt som ny adm. direktør og konsernsjef i Skagerak Energi. Barland kommer fra StatoilHydro og er i dag direktør i forretningsområdet Naturgass med bl.a ansvaret for Kårstø-anlegget i nord-Rogaland. Han vil tiltre i sin nye stilling etter sommerferien.