Nyheter fra Skagerak Energi

 
PUBLISERT  _  _ 07.06.2017

Høring av konsesjonssøknad

Skagerak Nett har søkt konsesjon for 132 KV kraftledningen Bergeløkka - Brunla 1&2. Eventuelle innspill til planene må sendes NVE innen 7. juli 2017.
 
PUBLISERT  _  _ 06.04.2017

Orientering til fall- og grunneiere

Eierne av Sauland kraftverk har besluttet og utsette byggingen av kraftverket, men er klare til å igangsette prosjektet raskt dersom lønnsomheten bedres.
 
PUBLISERT  _  _ 10.02.2017

Komfyrvaktkampanje 8. februar

Komfyrvaktkampanje2017 Komfyrbranner er den hyppigste brannårsaken i norske hjem. Skaff deg og din familie en komfyrvakt.
 
PUBLISERT  _  _ 19.12.2016

Økning i nettleien

Fra årsskiftet øker nettleien med cirka 900 kroner per år for husstander med et årlig forbruk på 20 000 kWh. Det er en økning på cirka 9 prosent fra 2016.
 
PUBLISERT  _  _ 05.12.2016

Kompensasjon

Feil avbrudd vinter knekt mast Skagerak Nett gir alle kunder som har vært strømløse i over 12 timer etter uværet i helga, automatisk kompensasjon etter gjeldende satser.
 
PUBLISERT  _  _ 12.09.2016

NVE går inn for Vinda kraftverk

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) innstiller på utbygging av Vinda kraftverk, men med noe høyere minstevannføring på sommerstid enn det som er lagt til grunn i søknaden.
 
PUBLISERT  _  _ 31.08.2016

Ny løsning for KID nummer

Skagerak Nett AS  innfører tvungen KID fra 1.10.16.
 
PUBLISERT  _  _ 04.07.2016

Registrering av fødselsnummer

Foedselnummer_nve_faktaark Når Elhub tas i bruk i 2017 skal alle strømkunder registreres med fødselsnummer for entydig identifisering.
 
PUBLISERT  _  _ 28.01.2016

Skagerak har valgt leverandør av smarte målere

AMS_signering_2015 I 2016 får de første av Skagerak Netts kunder nye og smarte strømmålere. Da blir det slutt på måleravlesning.
 
PUBLISERT  _  _ 07.04.2017

Dam Sønstevatn i ny drakt

Etter tre sesonger med ombygging fremstår Sønstevatndammen i ny prakt, 1,9 meter høyere enn tidligere nivå.
 
PUBLISERT  _  _ 03.04.2013

Samarbeidsavtale om Vinda kraftverk

I forbindelse med planene om Vinda kraftverk har Øystre Slidre kommune, Clemens Kraft og Skagerak Kraft inngått en samarbeidsavtale. Så langt er det sendt en forhåndsmelding om prosjektet til Norges vassdrags- og energidirektorat.

 
PUBLISERT  _  _ 28.01.2016

To år ekstra til innføring av smarte målere

Olje- og energidirektoratet (OED) har bedt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om å forlenge fristen for innføring av avansert måle- og styringssystem (AMS). Det betyr at alle norske husstander får nye målere innen 1. januar 2019.

 
PUBLISERT  _  _ 27.03.2017

Dam Dalsfos oppgradert

Skagerak har bygget om og forsterket nåledammen ved Dalsfos Oppgraderingen ble gjennomført fra november 2012 til juli 2014.
 
PUBLISERT  _  _ 03.04.2013

Sauland kraftverk AS stiftet

Onsdag 27. juni ble Sauland kraftverk AS stiftet på Nordbø pensjonat i Hjartdal. Skagerak Kraft, Hjartdal kommune, Notodden Energi, Tinfos og 10 lokale grunneiere går sammen for å danne selskapet som skal gi strøm til nesten 11 000 husstander.

 
PUBLISERT  _  _ 18.03.2014

Store damutbedringer

Dalsfosdammen i Kragerø

Skagerak Kraft står foran store investeringer i sine damanlegg. Foreløpige anslag viser at cirka en halv milliard kroner vil bli brukt i de neste 15 til 25 år. Investeringene kommer som følge av nye retningslinjer fra NVE.

 
PUBLISERT  _  _ 04.10.2016

Din egen kundeside

Prøv vår utgave av Min side. Her kan du få oversikt, samt administrere ditt kundeforhold på en enkel måte.
 
PUBLISERT  _  _ 18.12.2012

Litt lavere nettleie i 2012

Med virkning fra 1.1. 2012 setter Skagerak Nett ned nettleien.

 
PUBLISERT  _  _ 08.12.2009

Sjekk strømbrudd på Internett

På våre nye websider er det lagt ut en ny tjeneste – Avbruddsoversikt. Kartet gir kontinuerlig oversikt og oppdatering ved strømbrudd.

 
PUBLISERT  _  _ 18.11.2009

Skagerak planlegger nytt hovedkontor

Slik kan det nye hovedkontoret til Skagerak Energi i Porsgrunn bli seende ut sett fra Reynoldsparken Skagerak Energ planlegger å bygge et nytt hovedkontor ved siden av dagens hovedkontor i Porsgrunn. Bygget kan stå ferdig i 2012.
 
PUBLISERT  _  _ 18.11.2009

Skanled-prosjektet innstilles

Skagerak, sammen med de øvrige partnerne bak Skanled-prosjektet, vedtok 29. april å innstille prosjektet. Grunnen er at flere av de viktigste deltakerne vurderte den kommersielle risikoen til å være for stor.
 
PUBLISERT  _  _ 30.11.2009

Småkraft fikk byggeskikkprisen i Sirdal

Sirdal Kommunes byggeskikkpris for 2008 ble torsdag 5. februar tildelt Småkraft AS for Oftedal kraftverk.
 
PUBLISERT  _  _ 18.11.2009

Fjernvarmekonsesjon til Skien Fjernvarme

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt Skien Fjernvarme AS konsesjon til å bygge og drifte et biobrenselbasert fjernvarmeanlegg i Skien.
 
PUBLISERT  _  _ 30.11.2009

Grønn boks

Skagerak er med i EBLs kampanje Grønn boks