PUBLISERT  _  _ 09.11.2009

Nota og Enita fusjonerer

(Porsgrunn 29. september 2008) Fusjon mellom Nota AS og Enita AS baner vei for en ny og konkurransekraftig tjenesteleverandør i Norden.
 
PUBLISERT  _  _ 09.11.2009

Mindre papir ved måleravlesning

(Porsgrunn 17. september 2008) I løpet av høsten forsvinner måleravlesningskortene som nettkundene mottar sammen med fakturaen annenhver måned. Kundene får heretter en automatisk oppringning med påminnelse om måleravlesning.
 
PUBLISERT  _  _ 08.07.2010

Godt resultat i Skagerak Energi første halvår 2008

(Porsgrunn 13. august 2008) - Vi er tilfreds med en god underliggende drift, god soliditet og gode resultater, sier Hans August Hanssen om Skageraks resultat første halvår 2008. Konsernet fikk et driftsresultat på 610 mkr første halvår 2008, mot 419 mkr tilsvarende periode i fjor.
 
PUBLISERT  _  _ 08.07.2010

Godt resultat for Skagerak Energi

(Porsgrunn, 7. mai 2008) Konsernet Skagerak Energi fikk et driftsresultat på 430 mkr i første kvartal 2008. Det tilsvarende resultatet for samme periode i fjor var på 374 millioner kroner. Resultatet etter skatt ble 248 millioner (196 mkr). Resultatøkningen i forhold til fjoråret skyldes i hovedsak økte inntekter fra egen kraftvirksomhet, sier konsernsjef Hans August Hanssen i Skagerak Energi.