PUBLISERT  _  _ 10.03.2015

Mild og våt vinter ga nedgang i halvårsresultatet

Mye nedbør har gitt høy kraftproduksjon siste halvår. Det har imidlertid sammen med mildt vær gitt lavere strømpriser. Strømprisen er den viktigste faktoren til at Skagerak-konsernets resultat for første halvår i 2014 er halvert i forhold til samme periode i fjor.

 
PUBLISERT  _  _ 10.03.2015

Bedret årsresultat og gode HMS-tall

Skagerak Energi fikk et årsresultat etter skatt på 488 millioner kroner i 2013. Det er 172 millioner kroner bedre enn i 2012. Sykefravær og antall skader med fravær har gått markant ned i 2013.
 
PUBLISERT  _  _ 13.02.2014

Høy produksjon - redusert resultat

Til tross for meget høy produksjon i 2012, endte Skagerak Energi opp med et resultat på 316 millioner kroner etter skatt. Det er under halvparten av foregående år.
 
PUBLISERT  _  _ 13.02.2014

Lavere strømpriser gir lavere halvårsresultat

Lavere strømpriser gir en nedgang i Skagerak Energis halvårsresultat for 2012, sammenlignet med 2011. Økt produksjonsvolum oppveier noe, men driftsresultatet på 591 millioner kroner er 167 millioner kroner lavere enn første halvår i 2011.
 
PUBLISERT  _  _ 13.02.2014

Godt resultat fra Skagerak Energi i 2011

Skagerak Energis netto driftsinntekter var 2,9 milliarder kroner i 2011. Dette er 400 millioner lavere enn året før. Driftsresultatet ble 1 353 millioner kroner (1 788 millioner kroner) og årsresultat etter skatt 663 millioner kroner (873 millioner kroner). Dette viser foreløpig regnskap som ble lagt fram 17.2.2012.
 
PUBLISERT  _  _ 02.02.2012

Solid resultat fra Skagerak Energi i 2010

Skagerak Energis netto driftsinntekter var 3,3 milliarder kroner i 2010 (2,8 milliarder kroner i 2009), driftsresultatet ble 1 789 millioner kroner (1 216 millioner kroner) og årsresultat etter skatt 874 millioner kroner (280 millioner kroner).

 
PUBLISERT  _  _ 08.02.2011

Gode halvårsresultater i Skagerak Energi

Skagerak Energi fikk første halvår et driftsresultat på 836 millioner kroner. Resultatet er 140 millioner kroner bedre enn tilsvarende periode i fjor og skyldes i hovedsak økte engrospriser på strøm. Konsernet hadde en brutto omsetning på 1647 millioner kroner i perioden og har en totalkapital på 10,5 mrd kroner. Skagerak Energi er organisert i tre forretningsområder - Kraftproduksjon, Infrastruktur og Marked - med i alt 815 årsverk. Bokført egenkapital er ved halvårsslutt 4,6 mrd kroner og eierne har i juni vedtatt å redusere denne med 1 mrd.

 
PUBLISERT  _  _ 17.02.2011

Lavere resultat for 2009

Skagerak Energi hadde i 2009 et driftsresultat (ebit) på 1216 millioner kroner, mot 1655 millioner kroner i 2008. Årsresultat etter skatt ble 280 millioner kroner, mot 555 millioner kroner i 2008.
 
PUBLISERT  _  _ 18.02.2010

Økte kraftpriser og bedre resultat

(Porsgrunn 18. mars 2009) Årsregnskapet for Skagerak Energi for 2008 viser et resultat før skatt på 1 196 millioner kroner. Dette er 583 millioner mer enn i 2007. Resultat etter skatt ble 555 millioner kroner, mot 385 millioner kroner i 2007.
- Betydelig høyere pris på strøm i 2008, økt lønnsomhet i nettvirksomheten og negativ utvikling av netto finansposter preger resultatet, uttaler konsernsjef Knut Barland i Skagerak Energi.

 
PUBLISERT  _  _ 08.07.2010

Godt resultat i Skagerak Energi første halvår 2008

(Porsgrunn 13. august 2008) - Vi er tilfreds med en god underliggende drift, god soliditet og gode resultater, sier Hans August Hanssen om Skageraks resultat første halvår 2008. Konsernet fikk et driftsresultat på 610 mkr første halvår 2008, mot 419 mkr tilsvarende periode i fjor.
 
PUBLISERT  _  _ 08.07.2010

Godt resultat for Skagerak Energi

(Porsgrunn, 7. mai 2008) Konsernet Skagerak Energi fikk et driftsresultat på 430 mkr i første kvartal 2008. Det tilsvarende resultatet for samme periode i fjor var på 374 millioner kroner. Resultatet etter skatt ble 248 millioner (196 mkr). Resultatøkningen i forhold til fjoråret skyldes i hovedsak økte inntekter fra egen kraftvirksomhet, sier konsernsjef Hans August Hanssen i Skagerak Energi.