Styret i Skagerak Energi

Steinar Bysveen

Stilling_ _
Styreleder
 

Rolf Erling Andersen

Stilling_ _
Nestleder 
 

Arvid Wisløff

Stilling_ _
Styremedlem 
 

Gunn Marit Helgesen

Stilling_ _
Styremedlem 
 

Ida Helliesen

Stilling_ _
Styremedlem 
 

Kristin Steenfeldt-Foss

Stilling_ _
Styremedlem 
 

Gunnar Møane

Stilling_ _
Styremedlem 
Ansattes representant
 

Kjersti Haugen

Stilling_ _
Styremedlem 
Ansattes representant
 

Line Klausen

Stilling_ _
Styremedlem 
Ansattes representant