Elektronisk faktura

Digital utveksling gir en god avsetning i forhold til å redusere papir og dermed konsernets CO2 avtrykk.

Skagerak ønsker å sette ekstra fokus på digitalt fakturamottak. Vi vet, at mange av våre samarbeidspartnere allerede sender digitale fakturaer, f.eks. til det offentlige. 
Ti  av våre firmaer er registrert i det Norske registeret ELMA, dvs. at vi kan motta elektroniske fakturaer på EHF (Elektronisk Handels Format) uten at det på forhånd må foreligge forsendelsesavtale.

Våre firma som nå ønsker å motta elektroniske fakturaer på EHF er:

Firma: Organisasjonsnummer:
Skagerak Energi AS 980 495 302
Skagerak Nett AS 979 422 679
Skagerak Kraft AS 979 563 531
Skagerak Naturgass AS 984 238 126
Skagerak Varme AS 989 214 888
Skien Fjernvarme AS 991 478 396
Viking Varme AS 992 145 250
Sundsbarm kraftverk 971 034 793
Grunnåi kraftverk 977 023 998
Bang kraftverk 971 034 696

For mer informasjon om elektroniske fakturaer og EHF: Se DIFIs nettsider