Personvernplakat for www.skagerakenergi.no

Innsamling av personopplysninger fra www.skagerakenergi.no
Nettsidene samler ikke inn personopplysninger, men ved utfylling av skjema blir data overført til Skageraks forretningssystemer og behandlet der (Min Side, Gatelysskjema, Flytteskjema, CV-database osv.).

Behandling av personopplysninger
På Min Side, Jobb og karriere, samt i gatelys- og flytteskjema samler Skagerak Energi inn personopplysninger som navn, adresse, cv og opplysninger om kundens strømanlegg m.m. Personopplysninger samlet inn i CV-databasen benyttes i forbindelse med å finne kandidater til ledige stillinger i konsernet.

Det er Skagerak Nett som samler inn personopplysninger for å identifisere kunden, samt innhente korrekte data for å opprette og drifte kundens strømabonnement. Ved utfylling av gatelysskjema registreres navn og mobilnummer, for at saksbehandler i ettertid kan kontakte innmelder for ytterligere detaljer om feil osv.

E-post
Skagerak lagrer opplysninger om deg når du sender oss e-post via adresser oppgitt på våre websider. E-posthenvendelser mottatt av vårt postmottak vurderes journalført eller ikke. E-poster som journalføres overføres til vårt journalsystem. E-poster som ikke journalføres, videresendes til vårt kundesenter /ansvarlig fagperson for videre behandling og kontakt.

Fødselsnummer
NVE har pålagt alle nettselskaper og strømleverandører å registrere fødselsnummer for alle personkunder.

Skagerak Nett henter inn fødselsnummeret fra folkeregisteret via oppslag basert på kundens navn og fødselsdato. Fødselsnummer registreres kun i vår kundebase/kundeinformasjonssystem og benyttes som identifikasjon av kunde, samt ved utveksling av informasjon mot Elhub slik nettselskapet er pålagt. Informasjonen beskyttes og behandles som sensitiv informasjon.
Fødselsnummer er ikke synlig på "Min side" eller i forsendelser fra Skagerak Nett.

Tilgang til personopplysninger
Skagerak Nett har tilgang til alle opplysninger som samles inn om hver enkelt kunde.

Brukerens rettigheter
På Min Side kan kunden se egne kunde-/personopplysninger, samt oppdatere disse ved behov. I vår CV-database kan interesserte jobbkandidater registrere sin CV, samt gjøre nødvendige oppdateringer.

Skagerak Energi følger Personopplysningsloven (lov-2000-04-14-31).

Ansvarlige / kontakt

  • Kundeservice (tlf. 815 33 933) i Skagerak Nett er ansvarlige for behandling av kunde-/personopplysninger.
  • HR (tlf. 35 93 50 00) i Skagerak Energi er ansvarlige for opplysninger lagt inn i vår CV-database.
Relatert

Personopplysninger

Alle personopplysninger samlet inn på Skagerak Energis nettsider blir behandlet etter Personopplysningsloven (lov-2000-04-14-31).