Tiltak

Det gjennomføres risikovurderinger av arbeidsoperasjoner, og omfattende opplæringstiltak for å styrke HMS-kompetanse og HMS-bevissthet hos ledere og ansatte.

Fokus på forbedring

I nett- og produksjonsselskapet (Kraft) er det god arbeidsmetodikk for kontinuerlig forbedring. Begge selskapene har etablert bredt sammensatte arbeidsgrupper, som med regelmessige møter har fokus på å identifisere bakenforliggende årsaker til personskader og alvorlige hendelser, samt analysere trender fra nesten-ulykker og farlige forhold. Basert på fakta besluttes og gjennomføres endringer og forbedringer av krav, arbeidsutstyr og arbeidsprosesser. Dette er en arbeidsform som anses som beste praksis i konsernet, og er planlagt etablert i øvrige selskap.