Resultater

Fravær:

Totalt sykefravær i konsernet var på 3,8 % i 2015,som er 0,1 prosentpoeng høyere enn 2014 og 0,2 prosentpoeng over målet på 3,6 %. Totalt sykefravær for medlemsbedriftene i Energi Norge var 4,0 prosent i 2015, likt med 2014.

Skader: 

I 2015 ble det registrert 8 personskader totalt mot 7 i 2014. Av disse førte 7 skader til fravær. Dette medfører en H2-verdi (totalt antall skader pr million arbeidstimer) på 6,8 (5,7 i 2014).

H2 for hele bransjen var i følge Energi Norge 10,9 (12,7 i 2014)

Relatert

Link til EnergiNorge.no

IA-Avtale

Skagerak Energi har hatt avtale om Inkluderende Arbeidsliv (IA-avtale) siden 2002. Mer informasjon om inkluderende arbeidsliv finner du på NAV.no

 

Miljørapportering for Skagerak-konsernet 2010-2015