Helse og sikkerhet

Vi legger vekt på et forebyggende helsearbeid og gjennomfører systematisk kartlegging av det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet. Vi motiverer til en sunn og sikker livsstil og gjennomfører tiltak for å unngå skader og helseplager.

Våre ledere og medarbeidere skal opptre med HMS-bevissthet og bry seg om egen og andres sikkerhet og arbeidsmiljø.

Relatert

Link til EnergiNorge.no

IA-Avtale

Skagerak Energi har hatt avtale om Inkluderende Arbeidsliv (IA-avtale) siden 2002. Mer informasjon om inkluderende arbeidsliv finner du på NAV.no

 

Miljørapportering for Skagerak-konsernet 2010-2015