Miljø og omgivelser

Vi skal unngå utilsiktede hendelser som kan skade miljø og omgivelser ved god kompetanse, gode rutiner og sterk bevissthet. Som for eksempel gjennom evaluering og kvalifisering av leverandører, forsvarlig håndtering av avfall, forvaltning av fiskeressurser i regulerte vassdrag og oppfølging av vannstander og minstevannsføringer.

Vi utformer og sikrer våre anlegg slik at ikke personer eller miljø skal bli utsatt for fare eller farlige situasjoner, og vi har beredskap for å håndtere ulykker og kritiske situasjoner.

 
PUBLISERT  _  _ 31.05.2016

Miljørapportering 2010-2015

Skagerak-konsernets miljørapportering for 2010-2015.
 
PUBLISERT  _  _ 29.05.2015

Miljørapportering 2010-2014

Skagerak-konsernets miljørapportering for 2010-2014.
 
PUBLISERT  _  _ 09.05.2014

Miljørapportering 2009-2013

Skagerak-konsernets miljørapportering for 2009-2013 er tilgengelig.

Relatert

Link til EnergiNorge.no

IA-Avtale

Skagerak Energi har hatt avtale om Inkluderende Arbeidsliv (IA-avtale) siden 2002. Mer informasjon om inkluderende arbeidsliv finner du på NAV.no

 

Miljørapportering for Skagerak-konsernet 2010-2015