Organisering

Det er etablert en rekke interne arenaer hvor disse aktørene møtes: Arbeidsmiljøutvalg, HMS-forum og HMS ledersamlinger.

Skagerak Energi har vært IA-bedrift siden 2002. Det legges stor vekt på god oppfølging av sykmeldte, og ved spesielle utfordringer knyttet til arbeidsmiljø og/eller sykefravær benyttes «Nærværsprosjektet», som innebærer en systematisk kartlegging av sykefraværsårsaker.

Relatert

Link til EnergiNorge.no

IA-Avtale

Skagerak Energi har hatt avtale om Inkluderende Arbeidsliv (IA-avtale) siden 2002. Mer informasjon om inkluderende arbeidsliv finner du på NAV.no

 

Miljørapportering for Skagerak-konsernet 2010-2015