Mål

Skagerak Energi skal ha en bedriftskultur som kjennetegnes av sterk HMS-bevissthet, åpenhet og vilje til etterlevelse av krav og retningslinjer. Alle aktiviteter skal være basert på et systematisk og forebyggende HMS-arbeid, og det skal legges vekt på kontinuerlige forbedringer. Det viktigste HMS-målet er at anlegg og arbeidsplasser skal være fri for ulykker. Skagerak Energi ønsker å være ledende i bransjen når det gjelder HMS.

Delmål i perioden 2015 – 2016 er at sykefraværet skal være 3,6 prosent eller lavere, og totalt antall skader (H2) skal være lavere enn 5,0 (antall skader pr. millioner arbeidstimer).

Relatert

Link til EnergiNorge.no

IA-Avtale

Skagerak Energi har hatt avtale om Inkluderende Arbeidsliv (IA-avtale) siden 2002. Mer informasjon om inkluderende arbeidsliv finner du på NAV.no

 

Miljørapportering for Skagerak-konsernet 2010-2015