HMS i Skagerak Energi

Alle våre aktiviteter skal være basert på et systematisk og forebyggende HMS-arbeid, og vi skal etterstrebe kontinuerlig forbedring av metodikk og arbeidsprosesser.

Vår bedriftskultur skal kunne gjenkjennes av at vi har et sterkt HMS-fokus, åpenhet og vilje til etterlevelse av de krav og retningslinjer som er gitt.

Mål

Skagerak Energi skal skape verdier på en måte som er preget av ansvarlighet og omtanke for medarbeidere, kunder, miljø og samfunn.

Les mer
Miljø og omgivelser

Vi skal utøve all virksomhet i samsvar med prinsippet om bærekraftig utvikling.

Les mer
Relatert

Link til EnergiNorge.no

IA-Avtale

Skagerak Energi har hatt avtale om Inkluderende Arbeidsliv (IA-avtale) siden 2002. Mer informasjon om inkluderende arbeidsliv finner du på NAV.no

 

Miljørapportering for Skagerak-konsernet 2010-2015