Sponsing

Våre ønsker med sponsorvirksomheten er å bidra positivt til selskapets omdømme, gi positive assosiasjoner til Skagerak som en ansvarlig samfunnsaktør, bygge merkevare og ikke minst skape stolthet og engasjement blant innbyggere og egne ansatte.

Skagerak støtter idrett og kultur

I tillegg til de store løpende samarbeidsavtalene selskapet har, ønsker vi å bidra med økonomisk støtte til lag og foreninger.

To utlysninger

Vi tildeler midler i to forskjellige kategorier; kultur og idrett. Tiltak mot barn og unge prioriteres. Søkerne/tiltakene bør være registrerte/ha adresse i Vestfold eller Telemark.

  • Idrett: Skagerak deler ut 20 draktsett på våren, begrenset oppad til kr. 5.000,- pr. sett. Draktene skal ha Skageraks profil på bryst..
    Søknadsfrist 1. mars
  • Kultur: Skagerak støtter ulike kulturaktiviteter. Vi gir ut 20 stipend a kr. 5.000,-. Søknadsfrist 1. september

Tildeling:

Tildeling skjer via loddtrekning blant de som oppfyller kriteriene og offentliggjøres på web og i sosiale medier.

Odd
Skagerak Energi har vært hovedsponsor for ODD siden 1996. Les mer
Larvik Håndballklubb

Skagerak sponser også regionens flaggskip innen kvinnehåndball; Larvik Håndballklubb.

Les mer
 
PUBLISERT  _  _ 25.11.2009

Skagerak Arena

I desember 2006 signerte Skagerak en avtale med ODD som innebærer navnerettigheten til det nye stadionanlegget på Falkum i Skien. Det nye stadion bærer navnet ”Skagerak Arena”. Samarbeidsavtalen  har et langsiktig perspektiv på 10 år med opsjon på forlengelse og med en økonomisk ramme på ca 25 millioner kroner i perioden.
 
PUBLISERT  _  _ 04.02.2014

Skagerak sponser kulturen i Bamble

Skagerak Energi er sponsor til de årlige kulturfestivalene i Bamble kommune. Sponsorsamarbeidet gjelder i perioden 2009-2014. Festivalene ”Shantyfestivalen”, ”Langesund Sjømat og Fiskefestival”, ”Skjærgårdssang”. ”Kystkulturuka”, "Revyfestivalen" og "Bluegrassfestivalen". Alle går under fellesbetegnelsen ”Skagerakfestivalene”.
 
PUBLISERT  _  _ 25.11.2009

Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival

Skagerak Energi er en av hovedsamarbeidspartnerne til Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival, PIT. Teaterfestivalen har blitt arrangert hvert år siden 1995. Med PIT er målet å skape et arrangement og en folkefest som kan fungere som et kulturelt fyrtår for regionen. Teaterfolk fra hele verden berømmer Porsgrunn som en meget spennende festivalby, med egenart og intim atnosfære.
Relatert

Linker: