Datterselskaper

 
PUBLISERT  _  _ 24.11.2009

Skagerak Nett

Skagerak Nett er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS. Selskapet har ansvar for konsernets distribusjon av elektrisk energi og har områdekonsesjon for hele Vestfold samt de fire Grenlands-kommunene Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan.

 
PUBLISERT  _  _ 24.11.2009

Skagerak Kraft

Skagerak Kraft AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS og er ansvarlig for konsernets kraftproduksjon. Selskapet har i dag 45 hel- eller deleide kraftverk, fordelt på åtte fylker i Sør-Norge, med en middelproduksjon på 5,4 TWh.

 
PUBLISERT  _  _ 06.07.2012

Skagerak Varme

Skagerak Varme AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS med hovedkontor i Porsgrunn. Skagerak Varme eier og står for drift / vedlikehold av fjernvarmeanlegg i Horten, Tønsberg,  Porsgrunn og Skien. 

 
PUBLISERT  _  _ 15.11.2011

Skagerak Naturgass

Skagerak Naturgass AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi. Selskapet prosjekterer og bygger ut et gassdistribusjonsnett for Grenland og Vestfold. 

Relatert

Ytterligere informasjon

Mer om selskapene finner du her:

Skagerak Naturgass
Skagerak Varme