Fakta om Skagerak Energi


 • Et stort regionalt forankret energikonsern
 • Etablert i 2001 etter fusjonen mellom Vestfold Kraft og Skiensfjordens kommunale kraftselskap
 • Eies av Statkraft med 66,62 % og kommunene i Grenland med 33,38 %
 • Omsetter for ca. 2,5  Mrd kroner årlig
 • Skagerak Kraft AS – den 7. største kraftprodusenten i Norge
 • Skagerak Nett AS – et av de største nettselskapene i Norge
 • Middelproduksjon på 5 500 GWh årlig i 22 heleide og 26 deleide kraftstasjoner
 • Ca 620 ansatte
 • Ca 189 000 nettkunder i Grenland og Vestfold – et forsyningsområde på
  3 562 km2
 • Over 15 000 km ledninger og kabler i distribusjonsnettet
 • Over 1400 km ledninger og kabler i regionalnettet
 • Eier 48 % av Fjordkraft – Norges nest største kraftomsetningsselskap
 • Eier 33,4% av Laugstol AS (tidligere Skagerak Elektro)