Søknadsskjema kultur

 
Relatert

Kultursponsing

Skagerak støtter ulike kulturaktiviteter. Vi gir ut 20 stipend a kr. 5.000,-. Søknadsfrist 1. september

Tildeling skjer via loddtrekning blant de som oppfyller kriteriene og offentliggjøres på web og i sosiale medier.