Søknadsskjema draktsett

 
Relatert

Draktsponsing

Skagerak deler ut 20 draktsett på våren, begrenset oppad til kr. 5.000,- pr. sett. Draktene skal ha Skageraks profil på bryst. Søknadsfrist 1. mars.

Tildeling skjer via loddtrekning blant de som oppfyller kriteriene og offentliggjøres på web og i sosiale medier.