Skoleundervisning

Tilbud om opplæring i elsikkerhet

Tilbudet er basert på at en fra vårt tilsynspersonell gjennomfører undervisningen på de respektive skoler.

Undervisningsopplegget tar to skoletimer og målet med undervisningen er å gi elevene grunnleggende kunnskap og riktige holdninger ved bruk av elektrisitet.

Alle skoler med 6. og 9. klasser får brev med tilbud om opplæring i elsikkerhet. Påmelding til Det Lokale Eltilsyn (DLE) innen fastsatt frist.

Grupper inntil 30 elever.

Undervisningstidspunkt:

  • 6 klasse: 1. september – medio desember
  • 9 klasse: medio januar – medio juni
Undervisningsopplegg 6. klasse

Elevene blir vist to filmer og får informasjon om hvordan strøm produseres, samt litt om el- og brannsikkerhet.

Les mer
Undervisningsopplegg 9. klasse

Elevene blir vist film og lærer hva som er tillatt å montere selv av elektrisk utstyr, i tillegg til informasjon om el- og brannsikkerhet.

Les mer
Relatert

Vanskelige ord og uttrykk:

Se vår kraftordbok