Skoleundervisning

Skoleundervisning Ida Løken

Skagerak Nett AS, Det Lokale Eltilsyn (DLE) tilbyr et gratis undervisningsopplegg til alle 6. og 9. klasser i nettselskapets forsyningsområde i Vestfold og Grenland. I tillegg tilbyr vi et informasjonsopplegg om elsikkerhet til nyankomne flyktninger.

Elsikkerhet i skolen

Tilbudet er basert på at en fra vårt tilsynspersonell gjennomfører undervisningen på de respektive skoler.

Undervisningsopplegget tar to skoletimer og målet med undervisningen er å gi elevene grunnleggende kunnskap og riktige holdninger ved bruk av elektrisitet.

Alle skoler med 6. og 9. klasser får brev med tilbud om opplæring i elsikkerhet. Påmelding til Det Lokale Eltilsyn (DLE) innen fastsatt frist.

Grupper inntil 30 elever.

Undervisningstidspunkt:

  • 6. klasse: medio august – medio desember
  • 9. klasse: medio januar – medio juni

 

Elsikkerhet for flyktninger, lag og foreninger

Skagerak Nett tilbyr et undervisningsopplegg i elsikkerhet til nyankomne flyktninger, samt til lag og foreninger som ønsker det.

Opplæringen er gratis på lik linje med tilbudet til skolene. I tillegg til info om elsikkerhet er det en fra kundesenteret som informerer flyktningene om kundeforholdet til Skagerak Nett.

Tilbudet kan benyttes hele året.

Undervisningsopplegg 6. klasse
Elevene blir vist flere filmer og får informasjon om hvordan strøm produseres, samt litt om el- og brannsikkerhet. Les mer
Undervisningsopplegg 9. klasse
Elevene blir vist film og lærer hva som er tillatt å montere selv av elektrisk utstyr, i tillegg til informasjon om el- og brannsikkerhet. Les mer
Relatert

Kontaktinformasjon elsikkerhet

Kontakt oss vedr undervisningsopplegg, eller for avtale tid og sted for opplæring på e-post eller pr. telefon 33 41 34 00


Vanskelige ord og uttrykk:

Se vår kraftordbok