Vil du vite mer?


www.dsb.no - Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. De skal være pådrivere i arbeidet med å forebygge ulykker, kriser og andre hendelser.

www.ebl.no Organiserer energibedrifter som produserer, transporterer og selger kraft.

www.eis.no - Energibransjens informasjonssenter. Besøker du Hundefossen Familiepark om sommeren bør du absolutt ta en tur innom energisenteret.

www.elvett.no - Opplæringstilbud i elsikkerhet for grunnskolens mellomtrinn og ungdomstrinn.

www.energiutdanning.no - Gir deg informasjon om mulige yrkesvalg og utdanningsveier for jobb innen
energibransjen.

www.kraftskolen.no - En undervisningspakke for ungdomstrinnet og videregående skole.

www.konkurransetilsynet.no/ - Her finner du oversikt over kraftpriser og kraftleverandører.

www.nobio.no - Norsk bioenergiforening.

www.nordpool.no - NordPool (Kraftbørsen)

www.nve.no - Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvaret for å forvalte vann- og energiresusser i Norge.

www.statkraft.no - Norges største produsent av elektrisitet og Europas nest største målt i fornybar energiproduksjon. Skagerak Energis største eier. (66,62 %)

www.statnett.no - Statnett sørger for balanse mellom forbruk og tilgang, og eier store deler av hovednettet for kraft i Norge.