Dalsfos kraftverk Øst

Dalsfos_kraftstasjon

Ved Tokevannet øverst i Kragerøvassdraget ligger gamle Dalsfos kraftverk, som er over 100 år gammelt. Kraftverket er i daglig drift, og en av de opprinnelige turbinene fra 1906 er fremdeles intakt. Anlegget er nedslitt og har lav virkningsgrad etter dagens standard. Antikvariske myndigheter har foreslått å frede kraftverket. 

En illustrasjon av det nye kraftverket er vist på bildet nedenfor:

Dalsfos_Illustrasjon_ny_kraftstasjon

Relatert

Fakta:

  • Sted: Dalsfos i Kragerø kommune, Telemark
  • Produksjon: 38,5 GWh/år,  6,5 GWh høyere produksjon enn i dag
  • Fall: 20 m
  • Tilløpstunnell: 175 m
  • Kostnad: 95 mill. kr