Krafthandelstjenester

DamG runnåi

Krafthandelsavtale med Skagerak Kraft omfatter følgende:

  • Håndtering av fysisk kraftproduksjon, anmelding, avregning og rapportering
  • Mulighet for automatisk korrigering av anmelding og systemdata
  • Innsamling av måleverdier
  • Månedlige eller ukentlige oppgjør
  • Web basert rapportering
  • Engen kontaktperson

Kraften selges på Nordpool. eller man kan velge å prissikre hele eller deler av produksjonen etter avtale.

Grønn kraft

Bilde av Geir, Charlotte og Barbro i Skagerak Kraft

Skagerak Kraft jobber til en hver tid med å finne det beste betalte markedet for hvert enkelt kraftverk. Skagerak følger opp all sertifisering av kraftverkene og kontoadministrasjon for produsentene.

  • Elsertifikater
  • Opprinnelsesgarantier

Produsentene velger selv når du vil selge elsertifikater, og oppgjør skjer umiddelbart.

Opprinnelsesgarantier vil til en hver tid bli omsatt i det beste betalte markedet, og gjøres som oftest opp 1-2 ganger pr. år.

 

Relatert

Kontakt oss:

Alt du trenger å gjøre er å si opp din nåværende avtale. Resten ordner vi!

  Geir Kildal
  Telefon: 481 56 286
  Charlotte Sivertsen
  Telefon: 411 28 507
 

Barbro Årvik

Telefon: 412 98 434

Vår adresse:

Skagerak Kraft AS
Postboks 80
3901 Porsgrunn

 

Småkraftavtalen