Konsesjon for Ala kraftverk

Ala

Kraftverket vil få en fallhøyde på cirka 370 meter og en årlig middelproduksjon på cirka 15 GWh. Kraftverket er planlagt cirka 200 m nedenfor samløpet mellom Ala og Begna.

Les mer om konsesjonen på NVE sider