Vil bygge småkraftverk

Ved Fjone i Nissedal kommune ligger Håtveitåi hvor Skagerak Kraft har søkt om konsesjon for å bygge to småkraftverk.

Det øverste av de to kraftverkene, Støylsdalen kraftverk, vil få en årlig middelproduksjon på 7 GWh. Lenger ned i vassdraget vil Klovefoss kraftverk får en middelproduksjon på 4 GWh.

Skagerak Kraft søkte i 2009 Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om konsesjon for de to kraftverkene. I oktober 2013 ble det sendt en oppdatert konsesjonssøknad til Norges vassdrags- og energidirektorat. Den kan lastes ned under.
Relatert

Fakta:

(Alle tall er foreløpige anslag)

 • Støylsdalen kraftverk
 • Sted: Håtveitåi i Nissedal kommune, Telemark.
 • Produksjon: 7 GWh
 • Fall: 330 meter
 • Rørgate: 3,9 km
 • Kostnad: Ca 28 mill. kr
 • Fallrettigheter: Skagerak Kraft (100 %)

 • Klovefoss kraftverk
 • Sted: Håtveitåi i Nissedal kommune, Telemark.
 • Produksjon: 4 GWh
 • Fall: 92 meter
 • Rørgate: 0,6 km
 • Kostnad: Ca 11 mill. kr
 • Fallrettigheter: Skagerak Kraft (100 %)

 • Konsesjonssøknad Håtveitåi