Håtveitåi

Ved Fjone i Nissedal kommune ligger Håtveitåi hvor Skagerak Kraft har søkt om konsesjon for å bygge to småkraftverk.

Støyldalen kraftverk vil produsere om lag 8 GWh/år i eit middels år, noe som svarer til strømbruken til ca. 400 husstander. Klovefoss kraftverk vil kunne produsere om lag 5 GWh/år, noe som svarer til strømbruken til ca. 250 husstander. Utbyggingskostnaden for Støyldalen er beregnet til ca 37 MNOK og for Klovefoss til ca. 20 MNOK.

Støylsdalen

NVE ga den 07.12.2016 konsesjon for Støyldalen kraftverk. Vedtaket er påklaget og saken ligger til sluttbehandling i Olje- og energidepartementet.

Klovefoss

NVE avslo den 07.12.2016 konsesjonssøknaden for Klovefoss kraftverk. En av hovedbegrunnelsene for avslaget var knyttet til store og synlige inngrep ved etablering av rørgaten. Skagerak har i samarbeid med grunneierne utarbeidet en søknad om planendring hvor det legges frem to nye forslag til rørgatetraséer hvor en i stor grad unngår disse ulempene. Denne planendringssøknaden vil trolig bli tatt opp til behandling våren 2017.  

Relatert

Fakta:

(Alle tall er foreløpige anslag)

 • Støylsdalen kraftverk
 • Sted: Håtveitåi i Nissedal kommune, Telemark.
 • Produksjon: ca. 8 GWh
 • Fall: 330 meter
 • Rørgate: 3,9 km
 • Kostnad: Ca. 37 mill. kr
 • Fallrettigheter: Skagerak Kraft (100 %)

 • Klovefoss kraftverk
 • Sted: Håtveitåi i Nissedal kommune, Telemark.
 • Produksjon: ca. 5  GWh
 • Fall: 92 meter
 • Rørgate: 0,6 km
 • Kostnad: Ca 20 mill. kr
 • Fallrettigheter: Skagerak Kraft (100 %)