Planlegger småkraftverk og turistattraksjon

Gjuvåa. Her renner det nok vann til å gi en årlig middelproduksjon på 13,9 GWh, tilsvarende forbruket til 695 husholdninger.

Småkraft AS har vist at det er mulig å bygge kraftverk som også kan være små attraksjoner. Med torvtak og store vinduer er det lett å se hva som foregår på innsiden, og hvem som har bygd stasjonen.

Se oversiktskart over prosjektet her (pfd-fil 5,1 mb).

Kraftverk ved campingplass
Disse tankene har Skagerak Kraft med seg når de planlegger å bygge ut elven Gjuvåa i Tuddal. Kraftstasjonen planlegges bygd rett ved campingplassen i sentrum. Med relativt enkle bygningstekniske grep kan kraftverket også bli en liten attraksjon for campinggjester som også er litt teknisk interessert.

Ferdig i 2020?
Innen utgangen av 2012 skal en konsesjonssøknad sendes til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Det er for tiden langs saksbehandlingstid for småkraftverk hos NVE, men det er grunn til å tro at en eventuell innvilgelse vil foreligge innen 2016.

Det er tilstrekkelig tid til å planlegge og bygge ut kraftverket slik at det står ferdig i 2020. Dette er siste frist for å komme inn under elsertifikatordningen som gir et lite inntektstilskudd for kraftverket i en 15-årsperiode.

Fra Telmarks tak
Utspringet til Gjuvåa ligger nær sagt på Telemarks tak. Kilden er Heddersvatnet, som ligger rett ved parkeringsplassen på Stavro, hvor den vanligste ruten til toppen av Gaustatoppen starter.

Heddersvatnet forblir urørt, for inntaket til kraftverket er planlagt flere kilometer lenger ned i vassdraget. Godt under tregrensen, cirka 760 meter over havet, vil vannet gå inn i en nedgravd rørgate 2,3 kilometer ned til kraftstasjonen i Tuddal.

Skagerak og fire grunneiere
Skagerak sitter på cirka 80 prosent av fallrettighetene i Gjuvåa. De resterende 20 prosentene er fordelt mellom fire grunneiere. Opprinnelig var planen å føre vannet i Gjuvåa, sammen med vannet fra Sjåvatn litt lenger øst, over til Bonsvatn og Hjartdøla-systemet. I 2005 ble Sjåvatn vernet, og da var ikke en slik overføring lenger aktuell.

Sommerproduksjon
De foreløpige beregningene viser at kraftverket vil kunne få en årlig middelproduksjon på 13,9 GWh. Da er det også tatt hensyn til at det må påregnes en viss minstevannføring i vassdraget. Gjuvåa blir et rent elvekraftverk, og produksjonen vil bli desidert størst i sommerhalvåret.

Relatert

Fakta:

(Alle tall er foreløpige anslag)

  • Sted: Gjuvåa i Hjartdal kommune, Telemark.
  • Produksjon: 13,9 GWh
  • Fall: 290 meter
  • Rørgate: 2,3 km
  • Kostnad: Ca 60 mill. kr
  • Fallrettigheter:
    Skagerak Kraft (ca 80 %),
    4 grunneiere (ca 20 %)