Gjuvåa

Gjuvåa. Her renner det nok vann til å gi en årlig middelproduksjon på 13,9 GWh, tilsvarende forbruket til 695 husholdninger.

Småkraft AS har vist at det er mulig å bygge kraftverk som også kan være små attraksjoner. Med torvtak og store vinduer er det lett å se hva som foregår på innsiden, og hvem som har bygd stasjonen.

Se oversiktskart over prosjektet her (pfd-fil 5,1 mb).

Kraftverk ved campingplass
Disse tankene har Skagerak Kraft med seg når de planlegger å bygge ut elven Gjuvåa i Tuddal. Kraftstasjonen planlegges bygd rett ved campingplassen i sentrum. Med relativt enkle bygningstekniske grep kan kraftverket også bli en liten attraksjon for campinggjester som også er litt teknisk interessert.

NVE går inn for utbygging
NVE ga Skagerak Kraft AS den 21.11.2016 tillatelse til å bygge og drive Gjuvåa kraftverk. Det foreligger en innsigelse til planen og saken ligger nå til sluttbehandling i Olje- og energidepartementet. Endelig vedtak vil trolig foreligge i løpet av 2017.

Fra Telmarks tak
Utspringet til Gjuvåa ligger nær sagt på Telemarks tak. Kilden er Heddersvatnet, som ligger rett ved parkeringsplassen på Stavro, hvor den vanligste ruten til toppen av Gaustatoppen starter.

Heddersvatnet forblir urørt, for inntaket til kraftverket er planlagt flere kilometer lenger ned i vassdraget. Godt under tregrensen, cirka 760 meter over havet, vil vannet gå inn i en nedgravd rørgate 2,3 kilometer ned til kraftstasjonen i Tuddal.

Skagerak og fire grunneiere
Skagerak sitter på cirka 80 prosent av fallrettighetene i Gjuvåa. De resterende 20 prosentene er fordelt mellom fire grunneiere. Opprinnelig var planen å føre vannet i Gjuvåa, sammen med vannet fra Sjåvatn litt lenger øst, over til Bonsvatn og Hjartdøla-systemet. I 2005 ble Sjåvatn vernet, og da var ikke en slik overføring lenger aktuell.

Les mer om konsesjonen på NVE sider

Relatert

Fakta:

(Alle tall er foreløpige anslag)

  • Sted: Gjuvåa i Hjartdal kommune, Telemark.
  • Produksjon: ca.14 GWh
  • Fall: 290 meter
  • Rørgate: 2,3 km
  • Kostnad: Ca 63 mill. kr
  • Fallrettigheter:
    Skagerak Kraft (ca 80 %),
    4 grunneiere (ca 20 %)