Dam Sønstevatn

Dam_Soenstevatn1

Hva er gjort?

Dammen
Etter ombyggingen vil dammen ved Sønstevatn være 1,9 meter høyere enn dagens dam. Det gjør den sikrere og bedre i stand til å tåle økte nedbørsmengder i fremtiden. Høyeste regulerte vannstand (HRV) og laveste regulerte vannstand (LRV) endres ikke i forbindelse med ombyggingen.

Dammen får et utseendemessig løft. Den blir plastret, det vil si at hver stein blir stablet både på utsiden og innsiden. Da den eksisterende
dammen ble bygd på 60-tallet var det vanlig å tippe steinen på utsiden.

Ny båtutsettingsplass
Ny båtutsettingsplass er tilgjengelig på nordsiden av Sønstevatn (ved veien som går innover Imingdalen mot Vikvatnet).

Oppgraderingsarbeidene ved Dam Sønstevatn ble gjennomført slik at det var til minst mulig ulempe for naboer og brukere av området. Arbeidene var vellykket uten merkbare konsekvenser for omgivelsene.

Det var en god dialog med kommuner, grunneiere og brukere av området før og under ombyggingen. Skagerak Kraft, og Skanska som hoved entreprenør, har fått mange gode tilbakemeldinger både for informasjon, håndtering og ikke minst utseende av dammen etter ombyggingen.

Fikk Damkrona 2015
Skagerak Kraft ble tildelt "Damkrona 2015" for fremragende byggekunst og god landskapsutforming. Dammen er blant annet brukt som bakgrunn i TV reklame for Suzuki.

 

 
PUBLISERT  _  _ 07.04.2017

Dam Sønstevatn i ny drakt

Etter tre sesonger med ombygging fremstår Sønstevatndammen i ny prakt, 1,9 meter høyere enn tidligere nivå.