PUBLISERT  _  _ 18.11.2014

Dam Sønstevatn oppgraderes

Skagerak oppgraderer steinfyllingsdammen ved Sønstevatn fra sommeren 2012 til høsten 2014.