Sauland

 
PUBLISERT  _  _ 06.04.2017

Orientering til fall- og grunneiere

Eierne av Sauland kraftverk har besluttet og utsette byggingen av kraftverket, men er klare til å igangsette prosjektet raskt dersom lønnsomheten bedres.
 
PUBLISERT  _  _ 10.03.2015

Harde vilkår for Sauland kraftverk

NVE tilrår at det gis konsesjon for Sauland kraftverk. Vilkårene er betydelig strengere enn forventet. Dersom de blir stående, blir det svært vanskelig å realisere utbyggingen.

 
PUBLISERT  _  _ 03.04.2013

Sauland kraftverk AS stiftet

Onsdag 27. juni ble Sauland kraftverk AS stiftet på Nordbø pensjonat i Hjartdal. Skagerak Kraft, Hjartdal kommune, Notodden Energi, Tinfos og 10 lokale grunneiere går sammen for å danne selskapet som skal gi strøm til nesten 11 000 husstander.