Miljøsertifisert - ISO 14001


Skagerak Kraft bygger, vedlikeholder og driver vannkraftverk. For oss er det viktig å forvalte denne naturressursen på en bærekraftig måte, og vårt mål er å være en sikker og ansvarlig produsent av fornybar energi. Dette skal vi klare ved å jobbe systematisk med å bli bedre til å ta miljøhensyn.

Gjennom ISO 14001 sertifiseringen har Skagerak Kraft forpliktet seg til å ha en kontinuerlig forbedring av miljøprestasjoner i hele vår virksomhet. Det betyr at vi må kartlegge hvordan våre aktiviteter påvirker miljøet rundt oss, og dokumentere kontinuerlig forbedring gjennom fastlagte handlingsprogrammer. Dette er en prosess som fører til at Skagerak Kraft bygger gode holdninger til miljøhensyn inn i måten vi jobber på. Miljøsertifiseringen og opprettholdelse av sertifikatet er derfor en viktig del i utviklingen av vår organisasjon og bidrar til kompetanseutvikling til våre ansatte.
Relatert

Sertifiseringsbevis_Kraft_ISO14001_2016_2018jpg

Skagerak Krafts miljøpolitikk

Les vår miljøpolitikk her