Nøytralitet


Nettselskap med over 100 000 kunder (Skagerak Nett har ca 189 000 kunder) og som er i konsern sammen med kraftproduksjon og/eller kraftomsetning skal ha et program for overvåking av nettselskapets nøytralitet. Årlig skal det offentliggjøres en rapport om tiltak som er truffet og resultatene av disse.

Nedenfor er linker til nøytralitetsprogrammet og til årlig rapport.