Solum koblingsstasjon og ledning

 
PUBLISERT  _  _ 05.07.2017

Prosjektoppdatering - 2. kvartal 2017

Koblingsanlegget i Solum nærmer seg ferdig, og mastemontasjen mellom Solum og Dolven nærmer seg ferdigstillelse.
 
PUBLISERT  _  _ 05.10.2016

Prosjektoppdatering - uke 37 2016

Solum_koplingsstasjon_sepember2016 Anleggsarbeidene på Solum koblingsstasjon er godt i gang. I ledningstraseen er skogrydding i rute.
 
PUBLISERT  _  _ 25.08.2016

Bygger sikker strømforsyning til jernbanen

Skagerak Nett skal bygge en ny 132 kV-kraftledning mellom Kjose og Helgeroa. Ved Solum bygges det en ny koblingsstasjon som skal forsyne den nye jernbanestrekningen mellom Larvik og Porsgrunn med strøm.
Relatert

Anleggsperiode:

Juni 2016 - juni 2018

Kostnadsramme:

150 millioner kroner

Spørsmål i forbindelse med ombyggingen kan rettes til: Prosjektleder Runar Torpe Lien, Skagerak Nett tlf: 35 93 50 00

Ønsker du flere detaljer?