Pågående prosjekter i Skagerak Nett

Solum_koplingsstasjon


Oversikt over pågående prosjekt i distribusjonsnettet (DN) i Skagerak Netts konsesjonsområde

Kartet nedenfor viser pågående distribusjonsnett (DN) prosjekt i Skagerak Netts konsesjonsområde. Prosjekt detaljer kan hentes frem ved å klikke på symbolene i kartet. Det er også mulig å søke på gate navn i kartet. Her kan man også bruke "google" funksjonalitet og "street view" funksjon for å se på bilder.

Hvis prosjektet er i planleggingsfasen kan det være mangelfulle opplysninger i oversikten. Ofte vil utbygger eller prosjektleder kunne gi utfyllende opplysninger om prosjektets fremdrift. Skagerak Nett bestiller prosjekter til utførelse av intern utfører (Nettproduksjon) og eksterne utførere som Nettpartner AS, Laugstol AS og Otera AS.

Tilkobling av stikkledninger til boliger gjøres for det meste av prekvalifiserte elektroentreprenører, på vegne av Skagerak Nett. Det er om lag 140 slike mindre foretak i Skagerak Netts konsesjonsområde. Kunde bestiller direkte av elektroentreprenør som utfører arbeidet og skriver Samsvarserklæring på utført arbeid. Skagerak Nett kontrollerer arbeidet og betaler en fast pris for utført arbeide (produktpakke).

Relatert

Se undermeny for detaljer samt fortløpende oppdateringer rundt hvert enkelt prosjekt.