Renovering/Omlegging

Hus_inntakskabel_vegg

Veien fra luftstrekk til jordkabel

Ønsker du å legge om fra luftstrekk til kabel må en el-installatør kontaktes.
El-installatøren sender melding til Skagerak Nett, som behandler meldingen og bestiller kabel. Nettselskapet dekker anleggsbidrag (kostnad for kabel og trekkerør) på inntil 20 000 kr. 

Kabelgrøft må huseier selv bekoste. Ved egeninnsats anbefaler nettselskapet at kabelen legges 50 cm dypt i trekkerør, eventuelt under dekkplate. 
Husk kabelpåvisning før du setter i gang gravearbeidene.
Det er el-installatøren som står ansvarlig for legging av kabel.

Har du ytterligere spørsmål? Ta kontakt med din lokale el-installatør.

Renovere huset?

Har du planer om å bytte kledning, vindskibord, eller andre oppgraderinger som kommer i berøring av stedet der strømkabelen går inn i huset ditt , må Skagerak Nett kontaktes. En montør fra Skagerak Nett kommer å kobler fra, eller flytter strømkabelen.


Nettservice i Skagerak Nett kan kontaktes på
:

  • Telefon: 35 90 27 50 mellom kl.08:00 - 15:00.