Renovering/Omlegging

Hus_inntakskabel_vegg

Veien fra luftstrekk til jordkabel

Ønsker du å legge om fra luftstrekk til kabel må en el-installatør kontaktes.
El-installatøren sender melding til Skagerak Nett, som behandler meldingen. El-installatøren ordner med kabel og trekkerør.
Nettselskapet dekker kostnad for kabel og trekkerør.

Kabelgrøft må huseier selv bekoste. Det er el-installatøren som står ansvarlig for legging av kabel.

Har du ytterligere spørsmål? Ta kontakt med din lokale el-installatør.

Renovere huset?

Har du planer om å bytte kledning, vindskibord, eller andre oppgraderinger som kommer i berøring av stedet der strømkabelen går inn i huset ditt , må Skagerak Nett kontaktes. En montør fra Skagerak Nett kommer å kobler fra, eller flytter strømkabelen. Pris avhenger av hvilken type arbeid som må utføres.


Nettservice i Skagerak Nett kan kontaktes på
: