Skal du bygge nær ledning?

Ved kryssing over hustak, balkong, stillas eller lignende skal avstanden (H) til ledning minimum være 2,5 meter for belagt line, og 4 meter for blank line.

Ved nærføring skal horisontal avstand til bygningsdel eller andre gjenstander være minimum 0,1 meter ved belagt line, og 1,5 meter for blank line.

Avstanden (horisontal) ved belagt linje er i følge DSB ment som en minsteavstand ved innstrekk til bygning. Det bør holdes en minsteavstand på 1,5 meter mellom bygning og alle typer lavspent luftledninger.

For høyspenningsanlegg (luftledninger, trafo/nettstasjoner) er det andre avstandskrav som gjelder. Kontakt oss for nærmere informasjon.

Huseier er ansvarlig

Dersom Skagerak Nett finner at det er bygget for nær vår ledning må huseier bekoste nødvendig ombygging. Alternativt må eier rive bygning som står for nær ledningen. Det er derfor viktig å avklare spørsmål om nærføring i god tid før byggestart.

Huseier anbefales å sende en e-post til kundeservice@skagerakenergi.no, gjerne med en illustrasjon av bygget som skal føres opp, for avklaring av avstandskrav til luftledning iht. gjeldende forskrifter.

Illustrasjon_avstand_bygg_luftledning

 

Lavspent luftlednings avstand

 Beskrivelse 

Blank line (m) 

Belagt line (m)

Kabel (m)

Horisontal avstand til bygningsdel eller gjenstand

1,5

0,1

0,1

Høyde (H)
over hustak e.l.

 4,0

 2,5

 Betryggende

Høyde over balkonger, stillas e.l.

 4,0

  2,5

 2,5

 

Relatert

Gjeldende forskrifter:

Forskrift om elektriske forsyningsanlegg (FFE) §7-4, tabell 7.1.

Aktiviteter nær høyspentlinjer

Brosjyre_aktiviteter_hoespentHvis du skal bygge i nærheten av høyspentlinjer er det andre avstandskrav som gjelder. Kontakt oss for nærmere informasjon.
Les også vår brosjyre "Aktiviteter nær høyspentlinjer og kabler er livsfarlig".