Skal du bygge nær ledning / Minsteavstand til nettanlegg

Illustrasjon_avstand_bygg_luftledning

Huseier er ansvarlig

Dersom Skagerak Nett finner at det er bygget for nær våre nettanlegg må huseier bekoste nødvendig ombygging. Nettanlegg kan være linjer som går i luft, kabler i bakken eller nettstasjoner.

DSB (Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap) har definert regler for hvilke minsteavstander man må forholde seg til for å ivareta sikkerhet til bygninger, offentlige plasser osv. Ved brudd på avstandskrav kan man bli økonomisk ansvarlig for å rette opp i etterkant, ved f.eks. at nettanlegg eller bygning må flyttes eller rives.

Huseier anbefales å sende en e-post til kundeservice@skagerakenergi.no, gjerne med en illustrasjon av bygget som skal føres opp, for avklaring av avstandskrav  iht. gjeldende forskrifter.

I vedlagte brosjyre er det beskrevet noen av de mest vanlige situasjoner man kan komme opp i forbindelse med avstandskravene som gjelder til nettanlegg.

 

 

Relatert

Gjeldende forskrifter:

Forskrift om elektriske forsyningsanlegg (FFE) §7-4, tabell 7.1.

Aktiviteter nær høyspentlinjer

Brosjyre_aktiviteter_hoespent

Før du setter i gang gravearbeider bør du lese brosjyren "Aktiviteter nær høyspentlinjer og kabler er livsfarlig"