Tilknytning til nett - mindre anlegg

Elektroentreprenøren sender nødvendige meldinger til Skagerak Nett. Dette gjelder blant annet for følgende typer arbeid:

  • Tilknytning av ny bolig eller fritidsbolig
  • Endring av størrelse for hovedsikring (f.eks. tilpasning for elbil eller effektkrevende apparater)
  • Nytt målepunkt i eksisterende installasjon (f.eks. hybelleilighet)
  • Arbeid i målepunkt (f.eks. nytt sikringsskap)
  • Sammenkobling av anlegg 

Registrerte elektroentreprenører finner du oversikt over hos Elvirksomhetsregisteret til Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB).

Relatert

Søknad om utbygging 

Utbygging_ikon

Klikk her for å fylle ut skjema om utbygging

 

 

Anleggsarbeid i bakken

Les vår brosjyre "Anleggsarbeid i bakken? Spør alltid før du starter!"