Tilknytning til nett - mindre anlegg

Elektroentreprenøren sender nødvendige meldinger til Skagerak Nett. Dette gjelder blant annet for følgende typer arbeid:

  • Tilknytning av ny bolig eller fritidsbolig
  • Endring av størrelse for hovedsikring (f.eks. tilpasning for elbil eller effektkrevende apparater)
  • Nytt målepunkt i eksisterende installasjon (f.eks. hybelleilighet)
  • Arbeid i målepunkt (f.eks. nytt sikringsskap)
  • Sammenkobling av anlegg 

Skagerak Nett har kvalifisert en rekke elektroentreprenører (prekvalifiserte elektroentreprenører) så de kan utføre arbeider på vegne av nettselskapet. Det medfører at antall aktører på byggeplassene reduseres, i tillegg fører det til enklere kommunikasjon og mer effektive arbeidsprosesser.

Elektro installatører som ikke er prekvalifisert, må ta kontakt med en prekvalifisert installatør for å få lagt stikkledning frem til kunde innenfor Skageraks nettområde. Kunden skal ikke merke noen forskjell på dette.

Relatert

Anleggsarbeid i bakken

Les vår brosjyre "Anleggsarbeid i bakken? Spør alltid før du starter!"