Timemålte anlegg

Klokke timemålte anlegg

På min side får du som kunde tilgang til fakturaunderlag og timesverdier. Disse kan eksporteres til for eksempel Excel (jf. forskriftens § 8-2 første ledd).

  • Kontakt kraftomsetter for forbruksdata og løpende fileksport av måler-/timesverdier.

Flertallet av kraftomsettere vil kunne tilby forbruksdata og løpende fileksport av måler-/timesverdier, en vel så god tjeneste som det Skagerak Nett har tilbudt frem til nå. Hvis en slik leveranse er viktig for din virksomhet, oppfordres du til å kontakte din kraftomsetter.