Gårds- og grendeverk

Før lokalt lavspent nett bygges, må utbygger undersøke om det stilles krav til konsesjon. NVE beskriver vilkårene for å bygge lavspente nettanlegg uten omsetnings- eller anleggskonsesjon.

For anlegg som leverer strøm inn i Skagerak Netts distribusjonsnett er det normal innmatingstariff som gjelder.

Relatert

Tariffoversikt

Linker:

Lover og regler:

Se www.lovdata.no

  • Vannressursloven
  • Plan- og bygningsloven
  • Verneplan for vassdrag
  • Fallrettigheter - ervervskonsesjon
  • Energiloven

Kontakt oss: