Testing testing

Gårds- og grendeverk

Testing testing

Skagerak Energi

Testing testing

Skagerak Energi

Testing testing

Skagerak Energi

Før lokalt lavspent nett bygges, må utbygger undersøke om det stilles krav til konsesjon. NVE beskriver vilkårene for å bygge lavspente nettanlegg uten omsetnings- eller anleggskonsesjon.

For anlegg som leverer strøm inn i Skagerak Netts distribusjonsnett er det normal innmatingstariff som gjelder.

Relatert

Tariffoversikt

Linker:

Lover og regler:

Se www.lovdata.no

  • Vannressursloven
  • Plan- og bygningsloven
  • Verneplan for vassdrag
  • Fallrettigheter - ervervskonsesjon
  • Energiloven

Kontakt oss: