AMS - Spørsmål og svar

I telefonen 700x307
 • Image text

  Hvordan kan jeg avtale tid om målerbytte?

  Du vil motta et brev fra oss i god til før målerbyttet er planlagt i ditt område. I brevet vil du få informasjon om hvordan du avtaler tid.

   

 • Image text

  Når får jeg den nye måleren?

  Du vil i god tid få informasjon fra oss om når den skal installeres hos deg. Rundt 20 prosent av befolkningen fikk måleren allerede i 2016, men den store bølgen får den nå i 2017. Noen må vente til 2018, som er siste frist for installering av de nye og smarte AMS-målerne. Ta kontakt for mer informasjon.

  dette kartet  kan du se omtrent når vi bytter måler i ditt område. Du vil i god tid få informasjon fra oss om når ny måler skal installeres hos akkurat deg. Målerbyttet skjer i løpet av 2017 eller 2018, som er siste frist for installering av de nye og smarte AMS-målerne.

 • Image text

  Hvilke fordeler gir den nye måleren for meg som kunde?

  Du slipper å lese av måleren, får faktura på nøyaktig forbruk hver måned og får en bedre oversikt over forbruket ditt I tillegg blir det tryggere å være kunde, ettersom strømbrudd vil bli oppdaget automatisk. Dette vil også føre til at feilen kan rettes mye raskere. Nye målere åpner også for tilleggstjenester i hjemmet som gjør det enklere for deg å styre strømforbruket ditt.
 • Image text

  Er det riktig at det må monteres en antenne utenpå sikringsskapet?

  Enkelte steder kan det være nødvendig å installere antenne for at den nye måleren skal få kontakt med nærmeste mottaker. Hvis det er aktuelt hos deg  vil du få informasjon fra oss om dette
 • Image text

  Hvordan sender måleren informasjon til nettselskapet?

  Målerne benytter radiosignaler. I enkelte områder med dårlig radiodekning, kan det være aktuelt å benytte mobilnettet. Vi benytter ikke internett eller din wifi og du vil ikke få noen kostnader relatert til sendingen av måleravlesning.
 • Image text

  Hvor mye stråler de nye målerne?

  De nye strømmålerne tilfredsstiller alle offentlige krav og ligger langt innenfor fastsatte grenseverdier. Statens strålevern har slått fast at strålingen er så svak at det ikke er helsefarlig å få installert en slik i hjemmet. Det spiller ingen rolle hvor mange ganger i døgnet strømmåleren sender data til nettselskapet, strålingen er uansett svak. Målerne har en maksimal sendeeffekt på 0,5 watt. En mobiltelefon kan til sammenligning sende opptil 2,0 watt.

  Mer informasjon kan du lese på hjemmesidene til Statens Strålevern.

 • Image text

  Hvordan kan jeg være sikker på at uvedkommende ikke får tilgang til mine data?

  Nettselskapene er underlagt de samme strenge reglene som bankene når det gjelder personvern og sikkerhet. All informasjon sendes ved bruk av unike krypteringsnøkler, og ingen utenforstående har eller får tilgang til dataen, med mindre du som kunde selv gir fullmakt til dette. Samtidig er det viktig å påpeke at det er svært begrenset hvor mye man kan lese ut av strømforbruket til en husholdning. Måledataene Skagerak får tilsendt fra måleren, forteller ingenting om hva strømmen er brukt til. Kun hvor mye som er brukt.
 • Image text

  Hva gjør den nye måleren?

  Den måler strømforbruket ditt time for time, og sender informasjonen til nettselskapet. Dette gjør at du heretter slipper å lese av måleren selv. Du kan følge informasjonen på et display på måleren eller via ulike løsninger på datamaskiner, nettbrett eller mobiltelefoner –  hvis du går til anskaffelse av  dette.
 • Image text

  Hvorfor får jeg ny strømmåler?

  Dette er det myndighetene som har bestemt. Målerne bidrar til å gi et smartere, sikrere og mer effektivt strømnett, og alle målerne skal være installert og på plass innen 1.januar 2019.
 • Image text

  Skal måleren på hytta mi også byttes?

  Ja, det skal den. Alle målere skal byttes. I hytteområder vil vi fortrinnsvis gjennomføre målerbyttet i sommerhalvåret. For hytter der sikringsskap/eksisterende måler er på utsiden, trenger ikke eier å være til stede. For hytter som har sikringsskap innendørs, må eier sørge for at montøren får tilgang. Dette kan skje enten ved at eier selv er til stede, eller gir andre fullmakt til å ta i mot montøren.
 • Image text

  Jeg har fått montert ny AMS-måler, men måleverdiene vises ikke på Min side på www.skagerakenergi.no?

  Sannsynligvis virker måleren som den skal, men den trådløse teknologien gjør at områdene må bygges ut etappevis for at kommunikasjonen skal fungere. I de fleste tilfeller vil måleren raskt få kontakt med sentralsystemet, men i enkelte tilfeller kan det gå lengere tid fordi området ditt ikke er ferdig utbygd.
 • Image text

  Vil Skagerak Nett varsle at jeg har mistet strømmen dersom jeg ikke er hjemme? Vil det monteres varslingsutstyr?

  Skagerak Nett varsler allerede i dag kundene om strømbrudd via sms eller e-post. Men dette forutsetter at vi har oppdatert kundeinformasjon. Denne kan du selv redigere på Min side. I dag sendes det varsling når det oppstår feil som rammer flere kunder. Det vil trolig være hovedregelen også etter at de nye målerne er på plass, selv om de i teorien kan varsle strømbrudd som kun rammer én kunde.
 • Image text

  Jeg har ikke plass til den nye måleren i sikringsskapet, må jeg betale for ombyggingen?

  Dersom den gamle måleren er montert i sikringsskapet i samråd med nettselskapet, vil Skagerak Nett dekke kostnadene for ombyggingen. Dersom det er for lite plass fordi det er foretatt ombygging av sikringsskapet i regi av kunden i ettertid, må kunden selv bekoste ombyggingen.
 • Image text

  Jeg har nettopp fått installert en ny AMS-måler i huset mitt. Hvorfor må jeg fortsatt lese av måleren?

  Mest sannsynlig er det fordi kommunikasjonsløsningen ikke er utbygd i ditt område. Utbyggingen vil pågå etappevis fra februar 2017 og frem til utgangen av 2018. Du vil få beskjed fra Skagerak Nett når du ikke lenger behøver å lese av måleren.
 • Image text

  Hva betyr AMS?

  AMS er en forkortelse for avanserte måle- og styringssystemer, og er betegnelsen på en ny teknologi som innebærer digitalisering av strømmålingen. Innen 01.01.19 vil alle landets strømkunder ha disse nye og smarte målerne i hjemmet sitt. Målerne sender målerstand og informasjon om feil automatisk til nettselskapet, og dette har store fordeler både deg som kunde og oss som nettselskap. 
 • Image text

  Jeg har fjernavlest måler allerede i dag. Må den byttes ut?

  Den måleren du har i dag oppfyller ikke NVEs krav til funksjonalitet, og ja, den må derfor byttes ut.
 • Image text

  Hva koster målerbyttet?

  Selve målerbyttet kommer ikke til å føre til noen ekstraordinær regning for deg som kunde. Investeringen skal dekkes gjennom den ordinære nettleien, og vil for en vanlig husholdningskunde utgjøre i underkant av 250 kroner i året. Innføringen av nye målere vil føre til besparelser og effektivisering i nettselskapet, og det er grunn til å tro at disse besparelsene over tid vil være store, og at de vil nærme seg investeringskostnadene. Lavere driftskostander for nettselskapet vil kunne gjenspeile seg i nettleien. 
 • Image text

  Blir strømregningen dyrere?

  Strømprisen bestemmes av tilbud og etterspørsel. Som regel er strømprisen høyest når vi bruker mest strøm, og når forbrukerne flytter forbruk bort fra de timene prisene er høyest, reduserer de også belastningen på strømnettet. Dette fører til at prisene ikke blir så høye som de ellers kunne blitt. På denne måten skal den nye teknologien bidra til å kutte pristoppene.
 • Image text

  Hvordan kan jeg følge med på og styre forbruket mitt?

  Du kan følge med på strømforbruket ditt via Min side. I tillegg kan du kjøpe utstyr for overvåkning og styring av ditt eget strømforbruk. Dette utstyret tilbys av flere eksterne leverandører. Et eksempel er at du kan fjernstyre varme og lys i huset fra et panel eller fra mobiltelefonen din. Nettselskapet har ikke tilgang til informasjon som lagres i eksternt utstyr.
 • Image text

  Jeg er el-sensitiv. Må jeg bytte måler?

  El-sensitive kan søke om fritak, og alle søknader vil bli behandlet individuelt. Du må legge ved en legeerklæring i søknaden du sender oss. Dersom det ikke er mulig å få til gode, alternative løsninger, som utvendig plassering eller skjerming, blir det byttet til en ny måler uten kommunikasjonsenhet.