AMS - Spørsmål og svar

I telefonen 700x307
 • Image text

  Må dere inn i boligen min for å montere den nye måleren?

  Måleren skal byttes ut med eksisterende måler, som i de fleste tilfeller befinner seg i i boligens sikringsskap. Hvis dette er inne i boligen må Eltel, som utfører montasjen på vegne av Skagerak Nett, ha adgang. Du vil bli varslet i god tid før vi kommer for å bytte måleren, og montøren skal legitimere seg ved ankomst.
 • Image text

  Skal måleren på hytta mi også byttes?

  Ja, alle målere skal byttes. I hytteområder vil målerbyttene fortrinnsvis gjennomføres i sommerhalvåret.
 • Image text

  Jeg har fått montert ny AMS-måler, men måleverdiene vises ikke på Min side på www.skagerakenergi.no?

  Sannsynligvis virker måleren som den skal, men den trådløse teknologien gjør at områdene må bygges ut etappevis for at kommunikasjonen skal fungere. I de fleste tilfeller vil måleren raskt få kontakt med masteren og sentralsystemet, men i enkelte tilfeller kan det gå inntil 8 uker fordi området ikke er ferdig utbygd.
 • Image text

  Vil Skagerak Nett varsle at jeg har mistet strømmen dersom jeg ikke er hjemme? Vil det monteres varslingsutstyr?

  Skagerak Nett varsler allerede i dag kunder om strømbrudd via SMS eller e-post, men dette forutsetter at vi har oppdatert kundeinformasjon. Denne kan du redigere selv på Min side. Varsling sendes i dag når det oppstår feil som rammer flere kunder. Det vil trolig være hovedregelen også etter at de nye målerne er montert, selv om de i teorien gjør det mulig å varsle strømbrudd som bare rammer én kunde.
 • Image text

  Jeg har ikke plass til den nye måleren i sikringsskapet, må jeg betale for ombyggingen?

  Hvis måleren er montert i sikringsskapet i samråd med nettselskapet vil Skagerak Nett dekke kostnadene for ombyggingen. Dersom det er for lite plass fordi det er foretatt ombygging av sikringsskapet i regi av kunden i ettertid, må kunden bekoste ombyggingen.
 • Image text

  Jeg har nettopp fått installert en ny AMS-måler i huset mitt. Hvorfor må jeg fortsatt lese av måleren?

  Mest sannsynlig er det fordi AMS ikke er utbygd i ditt område. Utbyggingen vil pågå etappevis fra februar 2017 og frem til utgangen av 2018. Du vil få beskjed fra Skagerak Nett når du ikke lenger behøver å lese av måleren.
 • Image text

  Hva betyr AMS?

  AMS er en forkortelse for avanserte måle- og styringssystemer. Dette er betegnelsen på en ny teknologi som innebærer digitalisering av strømmålingen. Innen utgangen av 2018 vil alle landets strømkunder ha nye "smarte" målere i hjemmene sine. Disse målerne sender målerstand og informasjon om feil automatisk til nettselskapet. Dette har store fordeler både for kundene, samfunnet og klimaet.
 • Image text

  Jeg har fjernavlest måler allerede i dag. Må den byttes ut?

  Den måleren du har i dag oppfyller ikke NVEs krav til funksjonalitet, og den må derfor byttes ut.
 • Image text

  Hva koster innføringen av AMS?

  Innføringen av AMS fører ikke til noen ekstraordinær regning for kundene. Investeringen dekkes gjennom den ordinære nettleien, og vil for en vanlig husholdningskunde utgjøre i underkant av 250 kroner i året. Innføringen vil føre til besparelser og effektivisering i nettselskapet. Det er grunn til å tro at disse besparelsene over tid vil være store og nærme seg investeringskostnadene.
 • Image text

  Hvordan kan AMS bidra til lavere strømpriser?

  Strømprisen bestemmes av tilbud og etterspørsel. Som regel er strømprisen høyest når vi bruker mest strøm. Når forbrukerne flytter forbruk bort fra de timene prisene er høyest, reduserer de også belastningen på strømnettet – slik at prisene ikke blir så høye som de ellers kunne blitt. Slik kan den nye teknologien bidra til å kutte pristoppene.
 • Image text

  Hvordan kan jeg følge med på og styre forbruket mitt?

  Du kan følge med på strømforbruket ditt via Min side. I tillegg kan du kjøpe utstyr for overvåkning og styring av strømforbruket. Slikt utstyr tilbys av flere eksterne leverandører. For eksempel kan du fjernstyre varme og lys i huset fra et panel eller mobiltelefonen.
 • Image text

  Jeg er el-overfølsom, må jeg bytte måler?

  El-overfølsomme har anledning til å søke om fritak. Skriftlig søknad med legeerklæring må sendes til Skagerak Nett. Søknadene blir individuelt behandlet. Dersom det ikke er mulig å få til gode alternative løsninger, som utvendig plassering eller skjerming, blir det byttet til en ny måler uten kommunikasjonsenhet.