Nå moderniseres strømmålerne

Montering_AMS_maaler

Skagerak Nett begynner utskiftingen av 185 000 målere for fullt våren 2017.

Moderniseringen omtales gjerne som Avansert måle- og styringssystem (AMS) eller Smart strøm. Fordelene med innføringen av AMS er mange:

  • Enklere
    Du slipper å lese av måleren hver måned. Riktig forbruk blir registrert automatisk hver eneste time gjennom døgnet.

  • Tryggere
    Strømbrudd varsles automatisk til nettselskapet som dermed kan starte arbeidet med å rette feilen raskere. Nettselskapet får bedre oversikt over nettet og det gjør vedlikehold, planlegging og utbygging enklere.

  • Smartere
    Smarte målere gir bedre oversikt over strømforbruket på "Min side", og gjør det enklere å spare strøm. Ved å kjøpe utstyr for overvåkning og styring av strømforbruket fra eksterne leverandører kan du fjernstyre varme og lys fra et panel eller mobiltelefonen.