Fleksibelt forbruk

Anlegg med hovedsikringer større enn 160 A ved 230 V eller 100 A ved 400 V, kan inngå avtale om fleksibelt forbruk.

Utkoblingsklausul:

Privat
Rabatt
Effekt
(kr/kW/mnd)
inkl. mva

Næring
Rabatt
Effekt
(kr/kW/mnd)
eksl. mva

Momentant og varig utkobling
Kreves automatisk utkobling

31,98

25,58

Momentant med tidsbegrenset varighet
Kreves automatisk utkobling

8,03

6,42

1 times varsel før varig utkobling

23,96

19,17

10 times varsel før varig utkobling

15,94

12,75

 

Generelle vilkår

  • Kunden må selv bekoste og ivareta utstyr og stille personell for varsling og fysisk utkobling enten automatisk eller manuelt.
  • Nettkunden er til enhver tid ansvarlig for at meldinger fra nettselskapet kan mottas og at anlegget kan kobles ut.
  • Det er et absolutt krav at det ikke registreres forbruk på anlegg når utkobling er iverksatt.
  • Det vil under spesielle omstendigheter kunne gis tillatelse til at utkoblingsavtalen fravikes. Dette gjelder for eksempel omfattende vedlikeholdsarbeider/ombygging av oljefyrte kjeler. Kunden er ansvarlig for å varsle nettselskapet minimum 14 dager før arbeid starter. Kunden skal kontrollere at bekreftelse på denne henvendelsen er gitt fra nettselskapet.
  • Det er kundens ansvar å kontrollere at anlegget blir innkoblet igjen etter en utkobling. Hvis feil oppstår må nettselskapet varsles snarest mulig. Konsekvenser av slike feil, som medfører at kunden blir frakoblet i en lengre tidsperiode enn avtalen tilsier, vil ikke medføre erstatningsansvar for nettselskapet som følge av for lang utkoblingstid.
  • Avtale om fleksibelt forbruk skal inngås skriftlig, og vil gjelde fra den dato hvor avtalen er signert av begge parter. 
Relatert

Oversikt over tariffer