Forbruksavgift

Regler for forbruksavgift i korte trekk:

 • Husholdninger og næringskunder betaler generelt full avgiftssats som for tiden er 16,32 øre/kWh eksklusiv MVA
 • Bedrifter med næring 5 - 33 (SN2007) kan være berettiget redusert avgiftssats på 0,48 øre/kWh eksklusiv MVA. Nærmere informasjon om næringskoder kan hentes hos Statistisk sentralbyrå
 • Redusert avgiftssats gjelder bare for forbruk som benyttes til selve produksjonsprosessen
 • Benyttes forbruk både til administrasjon og produksjon skal det betales full avgiftssats dersom administrasjonsdelen utgjør 80 % eller mer av total areal
 • Forbruk til rene administrasjonsbygg, skal det betales full forbruksavgiftssats
 • Samme virksomhet med flere næringskoder, som dels faller innenfor og dels utenfor avgiftssatsen, skal det foretas en fordeling av kraftforbruket (antall kWh/år)
 • Dersom energiuttaket brukes av andre enn den nettleieavtalen er registrert på (f.eks. utleie næringsbygg eller eiendomsselskap), må forbruket fordeles per virksomhet. Egenerklæringen må dokumentere firmaopplysninger, herunder organisasjonsnummer, næringskode og forholdsmessig forbruk
 • Dersom virksomheten er registrert med feil næringskode(r), må kunden selv kontakte Brønnøysundregistrene
 • Tilbakebetaling av forbruksavgift følger normal foreldelsesfrist på 3 år. Etterfakturering skjer i henholdt til Skattebetalingsloven § 12-1

Enkelte virksomheter får fullt fritak. Disse er:

 • Veksthusnæringen, må fremlegge egenerklæring
 • Kjemisk produksjon, elektrolyse, metallurgiske og mineralogiske prosesser, må fremlegge egenerklæring
 • Bedrifter som er med i godkjente energieffektiviseringsprogram fra NVE, må fremlegge bekreftelse fra NVE

Kundens plikter ved endringer:

 • Det er kundens plikt å melde umiddelbart til Skagerak Nett AS om forhold som endrer rettigheter til reduksjon/fritak fra forbruksavgift
 • Kunden er selv ansvarlig overfor Skatteetaten for å betale korrekt avgiftssats
 • Kunden må bekrefte skriftlig til Skagerak Nett AS at deres virksomhet kan være berettiget reduksjon/fritak fra forbruksavgift
Relatert

Forbruksavgift - skjema

Egenerklæring om rett til reduksjon/fritak fra forbruksavgift. Alle relevante opplysninger må fylles ut med vedlagt dokumentasjon

 

Mer informasjon om Forbruksavgift

Nærmere informasjon kan hentes hos Skatteetaten

 

Har du spørsmål om forbruksavgift

Ved spørsmål om forbruksavgift, vennligst kontakt oss på
telefon 815 33 933