Tilknytning til nett

Master_sommer

Saksbehandling og utførelse hos Skagerak Nett i forbindelse med tilknytning av nye eller ombygging av eksisterende anlegg varierer avhengig av størrelse på anlegg(ene).

Kunder som planlegger tilknytning eller ombygging av et mindre anlegg som boliger eller fritidsboliger skal gjøre det gjennom registrert elektroentreprenør.

Kunder (utbyggere) som planlegger utvikling av større industribygg, industriområder, bolig- eller hyttefelt må så tidlig som mulig gi relevant informasjon til Skagerak Nett. Denne informasjonen gis gjennom et eget elektronisk skjema.

Relatert

Søknad om utbygging 

Utbygging_ikon

Klikk her for å fylle ut skjema om utbygging

 

 

Anleggsarbeid i bakken

Les vår brosjyre "Anleggsarbeid i bakken? Spør alltid før du starter!"