Testing testing

Leveringsplikt

Testing testing

Skagerak Energi

Testing testing

Skagerak Energi

Testing testing

Skagerak Energi

Kraft på leveringsplikt, har en relativ høy pris og er lite gunstig for deg som kunde. Vi anbefaler deg derfor snarest å velge en strømleverandør.

Nettselskapets kraftleveringsplikt til kunder uten strømleverandør:

 

Prisoversikt:

Leveringsplikt 0-6 uker Elspotpris pluss 6,25 øre/kWh (månedsmiddel)
Leveringsplikt etter 6 uker Elspotpris pluss 12,5 øre/kWh (månedsmiddel)
Prisen endres til 18,75 øre/kWh fra 1.1.2017
Prisene er oppgitt inklusive MVA.
Relatert

Se skriv fra NVE
"Velg kraftleverandør snarest"

Nasjonal varedeklarasjon, se http://www.nve.no/varedeklarasjon


Strømleverandører

Oversikt over strømleverandører i Skagerak Netts nettområde