Leveringsplikt

Kraft på leveringsplikt, har en relativ høy pris og er lite gunstig for deg som kunde. Vi anbefaler deg derfor snarest å velge en strømleverandør.

Nettselskapets kraftleveringsplikt til kunder uten strømleverandør:

 

Prisoversikt:

Leveringsplikt 0-6 uker Elspotpris pluss 6,25 øre/kWh (månedsmiddel)
Leveringsplikt etter 6 uker Elspotpris pluss 18,75 øre/kWh (månedsmiddel)
Prisene er oppgitt inklusive MVA.
Relatert

Se skriv fra NVE
"Velg kraftleverandør snarest"

Nasjonal varedeklarasjon, se http://www.nve.no/varedeklarasjon


Strømleverandører

Oversikt over strømleverandører i Skagerak Netts nettområde