Standard tilknytnings og nettleievilkår

Høyspentmaster om kvelden

For privatkunder har Energi Norge utarbeidet avtalen i samarbeid med Forbrukerombudet (gjelder fra 1. januar 2007). I tillegg er det utarbeidet en kortversjon om dine rettigheter og plikter som strømkunde.

Fra 2014 er Energi Norges standard avtalevilkår for næring gjort gjeldende for Skagerak Netts næringskunder. I den forbindelse er det utarbeidet et tillegg til nettleievilkårene, “Særskilt spesifikasjon av leveringsvilkårene” (for næringskunder).

Avtalevilkårene gjelder for nye og eksisterende kunder med unntak av der det er inngått særskilt avtale.

Nedenfor finner du avtaler og vilkår.

Relatert

Adobe Reader

Last ned her:Last ned Adobe Reader gratis her

 

Tvister:

Tvister vedrørende standard avtale for nettleie og standard avtale for levering av elektrisk kraft kan forelegges Elklagenemnda.